Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Datum objave: 17. ožujka 2016.