Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o mjestu i vremenu održavanja javnog uvida i javnog predstavljanja “Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije”

Datum objave: 4. studenoga 2015.