Zagorje
Bajka na dlanu

Odlukom kojom se utvrđuje da ŽELJKO KOLAR,župan Krapinsko – zagorske županije, zastupa Krapinsko – zagorsku županiju kao člana ili osnivača u trgovačkim društvima u kojima Krapinsko-zagorska županija ima udjele ili dionice

Datum objave: 7. siječnja 2014.