Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Desinić, financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu obitelji Vinković, Velika Horvatska 70, Desinić

Datum objave: 25. travnja 2014.