Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Desinić – sufinanciranje izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Desinić (Visoka zona 20, 20A i 21, Ogranak Pasarić i Ivanić Desinićki)

Datum objave: 6. srpnja 2018.