Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Desinić, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Košnica Desinića

Datum objave: 29. srpnja 2019.