Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Desinić, sufinanciranje projektne dokumentacije i sanacije klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu obitelji Ahec iz Desinića, Grohot 8

Datum objave: 20. travnja 2016.