Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Desinić – sufinanciranje radova na sanaciji klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu obitelj Ban – Režek iz Desinića, Šimunci 37

Datum objave: 14. lipnja 2018.