Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Hum na Sutli, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Klenovec Humski – Krsniki

Datum objave: 24. travnja 2015.