Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Jesenje; sufinanciranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava nerazvrstanucestu i gospodarski objekt u zaselku Osredečki (Plati)

Datum objave: 24. veljače 2011.