Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Konjšćina, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Jertovec – Đureki

Datum objave: 24. travnja 2015.