Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Kraljevec na Sutli, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Lukavec Klanječki

Datum objave: 29. srpnja 2019.