Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Krapinske Toplice; sanacija klizišta koja ugrožavaju stambene objekte u vlasništvu Mirka Huzaka, Hršak Breg 11 i Nike Baje, Donje Vino 6

Datum objave: 7. listopada 2013.