Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Kumrovec,financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni i gospodarski objekt u vlasništvu Ivice Pirša, Ravno Brezje 105, Kumrovec

Datum objave: 21. kolovoza 2014.