Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Lobor – sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti na lokaciji Stari Golubovec, Štrekica – Behini

Datum objave: 9. srpnja 2018.