Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Marija Bistrica, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Globočec – Rubenov brijeg

Datum objave: 24. travnja 2015.