Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Marija Bistrica, sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti Globočec-Kuki-NC-1-005

Datum objave: 29. srpnja 2019.