Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Radoboj; sanacija klizišta koje ugrožava nerazvrstanu cestu Radobojski Bregi – Horvati, te stambeni objekt u vlasništvu Ivana Horvata, Radoboj kbr. 440

Datum objave: 10. lipnja 2014.