Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Sveti Križ Začretje, financijska pomoć za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih makadamskih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda

Datum objave: 29. srpnja 2019.