Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Veliko Trgovišće; sanacija klizišta na cesti uz vinotočje “Škalec” u Mrzlom Polju

Datum objave: 7. listopada 2013.