Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Veliko Trgovišće – sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na lokaciji Vižovlje, nerazvrstana cesta Vižovlje – Borošaki, Odvojak I SVP 10.1.

Datum objave: 9. srpnja 2018.