Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Veliko Trgovišće, sufinanciranje projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti Domahovo – Korabeki, Treski

Datum objave: 8. svibnja 2015.