Zagorje
Bajka na dlanu

Općina Zagorska Sela – sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na lokaciji uz nerazvrstanu cestu Pušća – Kralj

Datum objave: 9. srpnja 2018.