Zagorje
Bajka na dlanu

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

Datum objave: 2. prosinca 2015.