Zagorje
Bajka na dlanu

Prijedlog odluke o o brisanju nezdravstvene djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Prijedlog odluke o osnivanju Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice izdvajanjem organizacijske jedinice – Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Datum objave: 30. lipnja 2014.