Zagorje
Bajka na dlanu

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim financijskim potporama projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini.

Datum objave: 29. veljače 2016.