Zagorje
Bajka na dlanu

Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina o obavljenoj učinkovitosti i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije

Datum objave: 29. veljače 2016.