Zagorje
Bajka na dlanu

Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu i Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

Datum objave: 27. studenoga 2013.