Zagorje
Bajka na dlanu

Štefanija Filipčić, Ulica Ksavera Šandora Đalskog 1, Pregrada – financijska pomoć za sanaciju štete na krovištu stambenog objekta nastale uslijed prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra

Datum objave: 13. kolovoza 2019.