Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na I. Izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije za 2015.

Datum objave: 27. srpnja 2015.