Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Mače o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovnog prostora i sklapanju ugovora o zakupu sa Dječjim vrtićem “Bambi” iz Marije Gorice

Datum objave: 9. rujna 2015.