Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Mače o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum objave: 9. rujna 2015.