Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice – pokretanje postupka javne nabave za realizaciju kreditnog zaduživanja za izgradnju hidroterapijskog sadržaja u prostoru starog dijela zgrade Maksimilijan

Datum objave: 9. ožujka 2012.