Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za izvođenje investicijskih radova na izgradnji hidroterapijskih sadržaja u prostoru starog dijela zgrade Maksimilijan

Datum objave: 10. travnja 2012.