Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019.

Datum objave: 26. lipnja 2019.