Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Đurmanec

Datum objave: 4. studenoga 2015.