Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta osnovne škole Veliko Trgovišće

Datum objave: 12. studenoga 2015.