Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli

Datum objave: 3. studenoga 2015.