Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Datum objave: 21. ožujka 2016.