Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Srednje škole Pregrada

Datum objave: 3. studenoga 2015.