Zagorje
Bajka na dlanu

Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2016. godinu

Datum objave: 31. prosinca 2015.

Donošenjem ovog Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu Godišnji plan) nastavlja se kontinuirano odvijanje aktivnosti i mjera utvrđenih u Programu energetske učinkovitosti