Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine

KLASA: 940-01/20-01/11
URBROJ: 2140/01-08-20-2
Krapina, 15. svibnja 2020.

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16, 28/17, 38/18 i 8/19 – pročišćeni tekst), Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine na 7. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izvješće  o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije

I. Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje  Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2140/01-08-20-1 od 23. ožujka 2020. godine.

II. Izvješće  iz točke 1. ove Odluke  nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III. Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

PREDSJEDNICA
Dubravka Sinković