Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. siječnja 2014.

U prilogu se nalazi tablica s podacima o ugovorima i dodacima ugovora koje je Krapinsko-zagorska županija sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine.