Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. ožujka 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije imenovao je privremene zastupnike u predmetima Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščna – Lobor