Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. srpnja 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije imenovao je privremene zastupnike u predmetima Aglomeracije Zlatar