Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. rujna 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), u predmetu potpunog izvlaštenja zk.č.br. 265 k.o. Prišlin radi rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove prometnice kroz zonu malog poduzetništva „Drajža“ u Humu na Sutli duljine 1.432,0 m – dio planirane državne ceste DC233, dionica Hum na Sutli (D206) – Mali Tabor (D229) – II. poddionica, na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3, zastupanih po odvjetnici Vesni Narančić iz Krapine, donio je zaključak o imenovanju privremenog zastupnika.