Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. ožujka 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije donosi zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupcima Hrvatskih voda i izgradnje spojnog kanala od kanala D24 do kolektora K1