Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. ožujka 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije imenovao je privremenog zastupnika u predmetu Hrvatskih voda – potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Mokrice, radi regulacije i uređenja vodotoka “Jarek”