Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. prosinca 2020.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)  u predmetu stupanja u posjed u tijeku postupka izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 1406/35 k.o. Mače, a radi izgradnje Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zabok, a na prijedlog Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1, d o n o s i 

Z A K L J U Č A K

 Nepoznatim nasljednicima iza Katić Hepak Ivana iz Mača, Mače 197   (upisani suposjednik k.č.br. 1406/35 k.o. Mače) imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

 

Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke u postupku stupanja u posjed u tijeku postupka izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 1406/35 k.o. Mače, a radi izgradnje Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zabok, a na prijedlog Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok,K.Š. Gjalskog 1.