Zagorje
Bajka na dlanu

Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program „Energija i klimatske promjene“

 

HR | EN

Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica, ref. broj. 50

Naziv programa: Program „Energija i klimatske promjene“

Naziv poziva: „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“

Naziv Projekta: Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica, ref. broj. 50

Nositelj projekta: Krapinsko-zagorska županija

Partneri u projektu: AP Consulting, Općina Krapinske Toplice, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), Norwegian Research Centre (NORCE)

Financiranje: EEA and Norway Grants, EEA Grants | O financijskim mehanizmima

 

O PROJEKTU

Kratki opis projekta:

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko-zagorska županija će s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine te izraditi projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Upravo kroz projekt HyPoKraT Županija će izraditi tehničku dokumentaciju i analize koje će prikazati opravdanost investicija u razvoj geotermalnih projekata za energetske potrebe na području općine Krapinske Toplice. Nadalje, izrađena dokumentacija omogućit će procjenu investicije u tehničku opremu i implementaciju geotermalne energije na postojeće sustave za grijanje. Također, analizirati će se i cjelokupni pozitivni i negativni aspekti provođenja geotermalnog projekta u organizacijskom, financijskom, društvenom, gospodarskom i ekološkom smislu, koji će imati ključnu ulogu u procesu donošenja odluke pri pokretanju, realizaciji te investiciji i uspješnosti provedbe infrastrukturnih radova u svrhu eksploatacije geotermalne vode u toplinarske potrebe javnih zgrada i stambenih objekata na području Općine.

Temperatura površinskih izvora iznosi 39 – 41°C pri protoku od 81,6 l/s, dok temperatura bušotine KRT-1 iznosi 56 – 60°C sa protokom hidrotermalnog fluida do 30 l/s. S obzirom na već pozitivna iskustva iskorištavanja geotermalne vode za potrebe Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i vodenog parka Aquae Vivae, Županija, u čijem je vlasništvu Bolnica, zajedno s Općinom želi istražiti i definirati sav geotermalni potencijal za toplinarske i agrotermalne svrhe. Uz primjenu geotermalne energije u zgradarstvu, Županija želi koristiti geotermalnu energiju i za potrebe grijanja, poljoprivredne industrije za stakleničku proizvodnju voća i povrća na području općine Krapinske Toplice.

Na temelju izračunatih termodinamičkih rezultata korištenja bušotine KRT-1, moguća je izgradnja toplinske stanice snage 4081 kW kojom bi se ostvarila mogućnost grijanja cca 58.301 m2 prostora. S ekološkog aspekta, upotreba geotermalne energije povoljnija je u odnosu na korištenje plina. Ako uzmemo u obzir da geotermalna energija emitira 23 grama po kWh CO2, dok prirodni plin emitira 220 g/kWh CO2, usporedbom se dolazi do omjera 1:9,565 u korist geotermalne energije pri emitiranju CO2.

Revitalizacijom bušotine i proizvodnjom geotermalnog fluida mogli bi se povećati kapaciteti toplinske energije na području Krapinskih Toplica za buduće potencijalne potrošače. Korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe eliminira se plinska komponenta. Na području Krapinskih Toplica geotermalnom proizvodnjom bušotine KRT-1 ostvarila bi se ušteda kupnje plina za potrebe grijanja u iznosu od 4.152.667,00 kuna na godišnjoj razini (sezoni grijanja). Geotermalni potencijal mogao bi se iskoristiti i u agrotermalne svrhe grijanjem 12 staklenika, sveukupne površine 12.000 m2.

Izrađena studijska i tehnička dokumentacija u sklopu projekta postati će podloga za pokretanje daljnjih istraživačkih radnji propisanih Zakonom o ugljikovodicima za pridobivanje prava za istraživački prostor. Nakon završetka svih obveza istražne faze investitor može zatražiti eksploatacijsku dozvolu, a koja je baza za izgradnju toplinarskih postrojenja za konačno korištenje geotermalne energije.

 

Aktivnosti, ciljevi i očekivani rezultati projekta

Tijekom projekta HyPoKraT planirane su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, naftno-rudarski projekt za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekt za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izrađena projektna dokumentacija će neposredno pridonijeti uspostavi instaliranih kapaciteta za korištenje energije iz obnovljivih izvora, a putem komunikacijskih aktivnosti pridonijeti će ojačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Naime, u projektu će se putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt obratiti ciljanim skupinama, najviše građanima općine, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

 

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe. Odnosno, izraditi tehničku (projektnu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

 

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi projekta vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta jest i izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području Općine.

 

REZULTATI

Dobiveni rezultati istraživanja geotermalnih fluida na širem području Krapinskih Toplica direktno će koristiti jedinici lokalne samouprave. Nadalje, sva dokumentacija (elaborati, studije i projekti) služit će sadašnjoj i budućoj općinskoj upravi u svrhu daljnjeg razvoja geotermalnih projekata s ciljem korištenja prirodnog potencijala i održivog razvoja grada uz povećanje proizvodnje obnovljive energije. Izravni učinci projekta su izrađena tehnička dokumentacije za korištenje geotermalne energije kojom će se omogućiti povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine Krapinske Toplice te poboljšani provedbeni kapaciteti Prijavitelja Projekta i Partnera kroz studijska putovanja s ciljem savjetovanja i pružanja primjera dobre prakse koji će se održati u suradnji sa stručnim Partnerom 4 iz Norveške. Na taj način se ostvaruju ciljevi bilateralnog neposrednog rezultata.

 

Ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 €

Bespovratna sredstva: 216.217,42 €

Razdoblje provedbe projekta: 23.05. 2022. do 01.09.2023.

 

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU

 

Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica, referentnog broja 50, vrijedan je 254.373,43 €, od čega bespovratna sredstva iznose 216.217,42 € financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. godine u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.